null

Operating Instructions (Danish)

Vejledning i, hvordan man bruger rumdesinficerings- og -duftmidlet X-Mist

room

Læs brugsanvisningen inden brug

 1. Forbered rummet ved at rengøre det og fjerne alt, der kan forårsage lugt, såsom madrester eller urene ting.

 2. Sørg for at der ikke er kæledyr eller mennesker i det område, der skal behandles, og luk alle vinduer.

 3. Ryst kan godt inden brug.

 4. Vælg en central placering i rummet på gulvet til dåsen. Stil den på en ren klud eller et lille håndklæde for at absorbere eventuelt overskydende spray.

 5. Tryk totaludløsningsventilen ned, indtil den klikker på plads, dåsen tømmer derefter automatisk indholdet. Forlad rummet, og luk døren.

 6. S brugte dåser til genbrug.

Hver dåse på 250 ml dækker et rum på 5m x 5m.

STØRRE RUM KRÆVER FLERE DOSER, FOR EN EFFEKTIV BEHANDLING

Advarsel: Når udløbsventilknappen er låst, kan frigivelsen af sprayens indhold ikke stoppes, før sprayflasken er tom.

Risiko

 • Ekstremt brandfarlig sprayflaske under tryk: Kan sprænges ved opvarmning.

 • Kan forårsage en allergisk hudreaktion.

 • Forårsager alvorlig øjenirritation.

 • Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 • Opbevares utilgængeligt for børn.

 • Opbevares væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

 • Rygning forbudt.

 • Spray ikke på åben ild eller andre antændelseskilder.

 • Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

 • Forurenet tøj skal tages af og vaskes, inden det bruges igen.

 • Beskyttes mod sollys.

 • Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

 • Indhold: Propan-2-ol, ethanol, methanol

Operating Instructions

Instructions for using X-Mist Vehicle Sanitiser and Deodoriser

room

Instructions for disinfecting the air conditioner / removing odours

 1. Luk alle vinduer, og start motoren.

 2. Tænd for aircon, indstil på genbrugstilstand og den laveste ventilatorindstilling.

 3. Ryst omhyggeligt i 30 sekunder inden brug.

 4. Anbring sprøjtebeholderen oprejst i den bageste fodrum og væk fra forhindringer.

 5. Tryk totaludløsningsventilen ned, indtil den klikker på plads, dåsen tømmer derefter automatisk indholdet.

 6. Gå ud af køretøjet, og luk dørene.

 7. Når spraydåsen er tømt, skal du lade klimaanlægget køre i yderligere 15 minutter.

 8. Åbn bildørene, sluk for motoren, og lad dampene slippe helt ud, inden du sætter dig ind i bilen. Hvis der er rester, tørres de af med en ren klud.

Advarsel: Når udløbsventilknappen er låst, kan fordelingen af sprayens indhold ikke stoppes, før dåsen er tom.

Risiko

 • Ekstremt brandfarlig sprayflaske under tryk: Kan sprænges ved opvarmning.

 • Kan forårsage en allergisk hudreaktion.

 • Forårsager alvorlig øjenirritation.

 • Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 • Opbevares utilgængeligt for børn.

 • Opbevares væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

 • Rygning forbudt.

 • Spray ikke på åben ild eller andre antændelseskilder.

 • Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

 • Forurenet tøj skal tages af og vaskes, inden det bruges igen.

 • Beskyttes mod sollys.

 • Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

 • Indhold: Propan-2-ol, ethanol, methanol

Hvorfor vælge X-Mist?

X-Mist er en yderst effektiv, kraftfuld bredspektret bakteriedræber, der dræber og eliminerer dårlig lugt og bakterier, der kan være til stede i dine værelser/rum.

'Dræber alle indhyllede vira inklusive alle coronavira'

Dens aktive ingredienser har en dokumenteret effekt på e-coli, salmonella, legionella, pseudomonas aeruginosa, serratia marcescens, typhosa, staphylococcus aereus og streptococcus pyogenes, der kan være til stede i det rum, du behandler.

Et meget effektivt viradræbende middel, der inaktiverer alle lipofile vira (f.eks. herpes, vaccinia og influenzavirus) og mange hydrofile vira (f.eks. adeno-, entero-, rhino- og rotavira).

X Mist forbliver aktiv i 7 dage efter brug.

X-Mist er gennemtestet for biocid effektivitet i henhold til BS EN 1276, BS EN 1650 og BS EN 14476.

Safety Data Sheet